Ajuts i Subvencions

19.995,27 € / SUBVENCIÓ PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, Convocatòria 2021.

Arrel de la convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludAbles, en règim de concurrencia competitiva, per l'exercici 2021, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de maig de 2021 al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses ocasionades per la contractació del servei de socorrisme [...]

1.014,49 € / SUBVENCIÓ INTERESSOS DE PRÉSTECS, Convocatòria 2021

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DE LA UNITAT D'ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2021. Arrel de la convocatòria de subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2021, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta anualitat. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de desembre de 2021, ha [...]

28.101,92 € / SUBVENCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA. Convocatòria 2021.

Arrel de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de juny de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per dita convocatòria. Aquesta convocatòria consta de quatre línies d'actuacions subvencionables: [...]

1.137,52€ / SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT – PACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, Exercici 2021

Atès el Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel que s'actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.   Atesa la Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per [...]

1.647,08€ / SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS. Convocatòria 2021

Arrel de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per la organització de la  XII Fira "RAURE" de Ginestar. Per decret número 2021-0000441 de l'ens OA PATRONAT DE TURISME de la Diputació de Tarragona, de data 30 de novembre de 2021, s'ha acordat la concessió a [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2021 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"INVERSIONS EN SERVEIS MUNICIPALS 2021" Arrel de les Bases reguladores de la concessió, durant el 2021, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Inversions en serveis municipals 2021", que inclou les següents [...]

765,00 € / Subvenció OSIC 2021 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó, 2ª Convocatòria

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a [...]