Ajuts i Subvencions

4.785,27€/SUBVENCIÓ CCRE – PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, Anualitat 2019

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS CONVOCATÒRIA 2019. «Arranjament del camí del Barranc de Nòria» L’Ajuntament de Ginestar ha portat a terme l’Arranjament del Camí del Barranc de Nòria, amb un pressupost total de 6.220,37 €. En data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, va acordar atorgar a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de [...]

30.000,00€/SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ DE L’ANTIC ABOCADOR

SUBVENCIÓ NOMINATIVA  PER A LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC ABOCADOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2018. En data 26 d'abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar a concessió d'una subvenció nominativa, per a l'actuació "Rehabilitació de l'antic Abocador" a favor de l'Ajuntament de Ginestar, per un import de 30.000,00 €. Aquesta actuació ha consistit en l’enderroc del moll de càrrega existent i la [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2018 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

               

6.737,50 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2017-2018

L'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2017/18. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 30 de novembre de 2018, ha acordat concedir a l'Ajuntament de Ginestar la [...]

1.296,00 € / SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR, Convocatoria 2018

La Diputació de Tarragona ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 6 de març de 2018, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de Ginestar ha presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita [...]

681,34 € / SUBVENCIÓ ACTUACIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA PER GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA I INVASORES ESPAIS URBANS I PERIURBANS, Convocatoria 2018

Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juliol de 2018, ha acordat [...]

6.340,80 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT EN ZONES DE BANY (PISCINES), Convocatoria 2018

Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les [...]