SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI DE LA UNITAT D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2022.

Arrel de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta actuació.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: B I) Ajunt. amb espais adaptats noves tecnologies
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
% concedit: 63,91%
Import concedit: 1.278,12 euros

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: C I) Increm. nivell seguretat d’acord amb ENS
Pressupost Elegible: 2.855,00 euros
% concedit: 63,91%
Import concedit: 1.824,51 euros

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: C) Incrementar nivell de seguretat acord amb l’ENS
Pressupost Elegible: 250,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 237,50 euros