Ajuts i Subvencions

31.782,64€ / SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CONTRACTES FORMATIUS PER A L’OBTENCIÓ DE PRÀCTICA PROFESSIONAL, Convocatòria 2023

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE CONTRACTES FORMATIUS PER A L'OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES). Convocatòria 2023. Atesa la RESOLUCIÓ EMT/3737/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per al 'obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES) (ref. BDNS 725154), l'Ajuntament de Ginestar va presentar sol·licitud de subvenció [...]

1.842,15€ / SUBVENCIÓ REALITZACIÓ ACCIONS DIFUSIÓ PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT. Convocatòria 2023

Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2023, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 8 d'agost de 2023, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a la organització de [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2023 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"INVERSIONS EN SERVEIS MUNICIPALS 2023" Arrel de les Bases reguladores de la concessió, durant el 2023, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Inversions en serveis municipals 2023", amb un [...]

3.681,98€ / SUBVENCIÓ ACTUACIONS PLAGUES URBANES I DE PROTECCIÓ I GESTIÓ ANIMALS DOMÈSTICS, Convocatòria 2023.

Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i de la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 20 de febrer de 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per aquesta línia de [...]

30.585,00 € / SUBVENCIO FINANÇAMENT INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENT I FUNCIONAMENT NOVES PLACES PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLA PÀMIES

Atesa l’Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, d'aprovació de les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió [...]

470,71 € / SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA, LÍNIA 3 SOCORRISME DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS, Convocatòria 2023.

Atesa la convocatòria per a la concessió de subvencions per personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud a la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació per concòrrer a aquesta convocatòria, que consta de 3 línies d'actuació subvencionables: Línia 1 – Personal de [...]

8.539,15 € / SUBVENCIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA CONTROL SANITARI AIGUA CONSUM HUMÀ, AIGUA PISCINES I LEGIONEL·LA INSTALACIONS MUNICIPALS. Convocatòria 2023.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER AL CONTROL SANITARI DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, L'AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, Convocatòria 2023. Atès la convocatòria per a la concessió d les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en [...]