Pla local de política de dones 2020-2023

La situació actual de les dones de Ginestar correspon a la mateixa realitat que la resta de les dones de la comarca de la Ribera d’Ebre, que viuen principalment en un medi rural i que en general pateixen una manca d’oportunitats en relació a la dona que viu a la ciutat.

A això, també s’ha d’afegir el fet que la dona, històrica, social i culturalment, té assignat un rol de cuidadora familiar, a més d’organitzar i coordinar els diferents membres del grup familiar. Amb aquest rol dins de l’estructura familiar, en la majoria de casos, fa que la impossibiliti d’adquirir nous coneixements, accedir al món laboral, etc. La manca de contacte amb altres realitats socials fa que la dona resti en la rutina diària provocant, de vegades, decepció i patologies depressives. La dificultat en poder compaginar diferents aspectes en la vida de la dona constitueix un gran pes en el dia a dia.

D’aquí resulta la rellevància d’aquest nou estudi, que agafant com a bases primordials el primer Pla Local de Dones de Ginestar (2008-2011), el Pla Local de Polítiques de Dones 2012-2015, el Pla de Dones de la Generalitat de Catalunya, els recursos que ofereix el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Ginestar i les activitats organitzades amb l’Associació de Dones de Ginestar, el municipi disposarà d’una nova eina al voltant de la qual es desenvoluparan les polítiques de dones.

Les línies estratègiques de les quals es basa la definició del Pla Local de Polítiques de Dones de Ginestar 2020-2023, són les mateixes polítiques de gènere que defineix el Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat de Catalunya.

Els seus objectius generals es divideixen en sis eixos: transversalitat de les polítiques de gènere, canvis culturals per transformar estructures i models patriarcals, participació en la societat, reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps, qualitat de vida i cohesió social i intervenció integral contra la violència masclista.

Pots consultar el document aquí.