Casal Municipal

Al primer pis hi ha una sala adreçada a activitats organitzades des de diverses entitats i als baixos, una sala cedida a l’Associació de Jubilats, on s’ubica la Llar de Jubilats. La Biblioteca Municipal i el Telecentre estan ubicats al primer pis del Casal Municipal. Al Telecentre s’ofereix un punt d’accés a les TIC obert a tothom.

Biblioteca Municipal Josep Avinyó

Dades d’interès
Telèfon 977 40 90 32

Horari:
De 17:00h a 20:00h, de dilluns a divendres


Telecentre

Per tal de facilitar la connexió a Internet i apropar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), teniu a la vostra disposició el Telecentre, en el que hi trobareu els serveis següents: connexió a Internet, impressió de documents, gravació de CD-Roms i escaneig de documents.
Les taxes que s’estableixen per a la prestació del serveis, que s’han de satisfer un cop hagi estat utilitzat, són les que es detallen:

1. Serveis de connexió i ús d’ordinadors: El temps màxim d’ús del servei per usuari serà de 30 minuts, sempre que hi hagi demanda. Els primers 15 minuts són gratuïts, i a partir d’aquí, cada 15 minuts és cobrarà 0,25 €

2. Impressió:

  • Din A-4, blanc i negre: 0,05 € per full

  • Din A-4, color: 0,10 € per full

L’usuari no podrà fer servir cap tipus de paper propi, aquest el subministrarà el telecentre.
La connexió i l’ús del servei és gratuït per als majors de 65 anys.