Ajuts i Subvencions

1.500,00 € /Subvenció OSIC 2022- Fons Next Generation – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria,  per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres  destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 600359); [...]

19.995,27 € / SUBVENCIÓ PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, Convocatòria 2021.

Arrel de la convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludAbles, en règim de concurrencia competitiva, per l'exercici 2021, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de maig de 2021 al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses ocasionades per la contractació del servei de socorrisme [...]

28.101,92 € / SUBVENCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA. Convocatòria 2021.

Arrel de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de juny de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per dita convocatòria. Aquesta convocatòria consta de quatre línies d'actuacions subvencionables: [...]

1.647,08€ / SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS. Convocatòria 2021

Arrel de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per la organització de la  XII Fira "RAURE" de Ginestar. Per decret número 2021-0000441 de l'ens OA PATRONAT DE TURISME de la Diputació de Tarragona, de data 30 de novembre de 2021, s'ha acordat la concessió a [...]

765,00 € / Subvenció OSIC 2021 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó, 2ª Convocatòria

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a [...]

110.770,35 € / SUBVENCIÓ PAM 2022 “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL POU”

D'acord amb les bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, gestionades per la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d'inversions, per l'actuació "Urbanització de la Plaça del Pou", per a l'anualitat 2021. En data 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació del [...]

5.600,00 € / SUBVENCIÓ 1R. CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLES RURALS. Curs 2019-2020

L'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019/20. Aquesta subvenció està destinada a finançar les despeses de funcionament del primer cicle d'educació infantil de l'Escola Pàmies/ZER La Font de l'Aiguadí. La [...]