Pla local de Joventut 2017-2020

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació estratègica que permet respondre amb les millors intervencions segons les necessitats detectades i els recursos existents al territori per tal d’aconseguir transformar realitats. Pren com a marc de referència el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, i és l’eina que vol traçar i concretar les línies a seguir en polítiques de joventut pels propers 4 anys a Ginestar.

La finalitat última del Pla és avançar en el treball per desenvolupar polítiques integrals, universals i coordinades per aconseguir la igualtat d’oportunitats i la capacitat de les persones joves a desenvolupar el seu propi projecte de vida de manera autònoma, com a base de la societat del futur a través de projectes d’educació per la salut, d’igualtat, professionalització artística i programes d’educació, salut, habitatge, ocupació i cultura.