Atès la disposició final sexta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, relativa al compliment del Pacte de Estat en matèria de violència de gènere.

Atès la disposició final tercera del Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de Mesures Urgents per al Desenvolupament del Pacte de Estat contra la Violència de Gènere, pel qual es regula la distribució de fons destinats al compliment del Pacte de Estat en matèria de violència de gènere, assignats als Ajuntaments per a programes dirigits a la eradicació de la violència de gènere.

Atès el Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel que s’actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Atesa la Resolució de 26 de juny de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals al Pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’exercici 2022, en la que es fa el repartiment de fons per als ajuntament, es concedeix a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 3.842,91 €

Aquesta quantitat s’ha destinat a les activitats següents:

  • Actuació Ai Cony!, Monòleg d’amor, humor i ovaris.

Monòleg d’amor, humor i ovaris que pretén donar veu a les emocions, inquietuds i vivències de les dones del segle XXI, mostrant la mirada que tenen les dones de la societat que les envolta; els seus anhels, les seves lluites, la família, el sexe, la professió, la orientació sexual, la vocació, la maternitat, l’amor, la parella, …, des d’una mirada de la dona europea-centrista.

  • Fira de les Bruixes.

Activitat en relació a la bruixeria, en què moltes dones van ser acusades injustament i van morir immerescudament a la forca a principis del segle XVII. Organització d’actes dedicats a les creences i els costums de la bruixeria popular i altres costums relacionats amb la bruixeria d’aquella època, descobrint la persecució, la tortura i la mort d’aquelles dones condemnades per practicar la bruixeria. Activitat destinada a la sensibilització i conscienciació social contra les diferents formes de violència contra les dones.

  • Serveis socials corresponents al segon semestre de 2022.

Finançament d’una part de les quotes municipals dels Serveis socials corresponents al segon semestre de 2022, que inclou actuacions com informació i orientació adreçada a usuàries ateses pel SIAD.