Arrel de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per les despeses derivades de la prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals de Ginestar durant la temporada d’estiu 2023.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 20 de juny de 2023, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquesta actuació per un import de 8.443,00 €.

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Número expedient: 8004330008-2023-0006734

Pressupost elegible: 11.743,04 euros

% concedit: 71,90%

Import concedit: 8.443,00 euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.