Atesa la RESOLUCIÓ CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2023 (ref. BDNS 675216), i  l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la  Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 24 de maig de 2023, ha estat concedit a  l’Ajuntament de Ginestar un ajut de 2.000,00 € per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca  Municipal “Josep Avinyó” per a l’any 2023.

«amb el suport del Departament de Cultura»