General

ARRENDAMENT DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS

juny 15, 2020|General|

L'objecte del contracte és l'arrendament del bé immoble situat al poliesportiu municipal i destinat a bar de les piscines municipals. El servei de bar es prestarà des del dia 1 de juliol de 2020 al dia 31 d’agost de 2020, en l’horari següent: de les 11.00 hores i fins a les 21.00 hores. El termini [...]

#ThoEstasPerdent “Si no veus esport femení t’estàs perdent la meitat de l’espectacle”

gener 27, 2020|General|

Des de l'Institut Català de les Dones, el Consell Audiovisual de Catalunya, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, impulsen la campanya #ThoEstasPerdent "Si no veus esport femení t'estàs perdent la meitat de l'espectacle" per promocionar i visibilitzar l'esport femení als mitjans de comunicació. L'objectiu és [...]

876,18 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DERIVATS DE PLAGUES URBANES. Convocatoria 2019.

gener 23, 2020|General|

Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), Convocatoria 2019, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització. La Junta de Govern de la Diputació [...]

8.050,00 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2018-2019

gener 22, 2020|General|

Atès la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció del Programa extraordinari d’ajuts, amb destí al finançament de les despeses [...]

3.760,86 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. Convocatoria 2019.

gener 21, 2020|General|

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2019. Atès la convocatòria i les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua [...]

1.226,90 € / SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatòria 2019.

gener 21, 2020|General|

La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 19 de març de 2019, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la [...]

388,31 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2019.

gener 20, 2020|General|

L'Ajuntament de Ginestar,  atès la  convocatòria de concessió de subvencions destinades a ens locals i a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per activitats esportives de carácter singular que tinguin lloc a la pròpia demarcació, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives realitzades al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de [...]

1.500,00 € / Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó

desembre 31, 2019|Ajuts i Subvencions, General|

Arrel de la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019. Atès que l'Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, [...]

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT – Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)

desembre 30, 2019|General|

Per tal de donar resposta a la situació de gran vulnerabilitat i desorientació en què es troben les víctimes dels accidents de trànsit, s’ha creat el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), adscrit al Servei Català de Trànsit. El SIAVT ofereix a les víctimes i familiars d'un accident de trànsit un [...]

1.746,05€ / SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS. Convocatòria 2019

desembre 12, 2019|General|

Arrel de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, anualitat 2019, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per la organització de la  IX Fira "RAURE" d'Oficis Tradicionals. Per acord del Consell Rector de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de [...]