Atesa la convocatòria per a la concessió de subvencions per personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud a la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació per concòrrer a aquesta convocatòria, que consta de 3 línies d’actuació subvencionables:

Línia 1 – Personal de socorrisme a les platges.
Línia 2 – Personal de socorrisme a les piscines municipals.
Línia 3 – Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació.

L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar, per la Línia 3 – Desfibril·ladors, un ajut per a l’adquisció de pad-paks pedriàtic i adult,  revisió de la vitrina Aivia IV 220 i revisió anual de l’equip desfibril·lador que hi ha a l’exterior de l’Ajuntament de Ginestar

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juny de 2023, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció, segons el detall següent:

Expedient: 8004330008-2023-0006569

Pressupost Elegible: 586,85 euros

% concedit: 80,21 %

Import concedit: 470,71 euros

           

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”