Ajuts i Subvencions

681,34 € / SUBVENCIÓ ACTUACIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA PER GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA I INVASORES ESPAIS URBANS I PERIURBANS, Convocatoria 2018

Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juliol de 2018, ha acordat [...]

6.340,80 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT EN ZONES DE BANY (PISCINES), Convocatoria 2018

Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les [...]

388,21 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2018

L'Ajuntament de Ginestar,  atès les bases especifiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per activitats esportives de carácter singular que atorga la Diputació de Tarragona, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives a realitzar al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,21 €.  

2.701,80 € / SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS

Atès la convocatoria i les bases específiques de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal,  gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per aquest concepte. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha acordat [...]

4.572,79 € / PEXI 2017

PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS Atès les bases especifiques reguladores del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrónica (PEXI), aprovades per la Diputació de Tarragona, corresponent a l'an 2017, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a l'actuació següent: Millora de la xarxa de sanejament. Creació de [...]

832,24 € / Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori, convocatòria 2017

Arrel de les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, entre elles les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte durant la convocatòria 2017. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en [...]