Ajuts i Subvencions

1.500,00 € / Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó

Arrel de la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019. Atès que l'Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura, adoptat en la sessió de data 11 d'abril de 2019, ha [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2019 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA TALLAGESPA I ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GINESTAR" Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2019, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Adquisició d'una màquina [...]

3.922,16€/SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS, Convocatoria 2019

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2019. Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de data 21 de desembre de 2018, i atès la resolució de la presidenta de la Diputació de Tarragona de data 19 de juliol de 2019, de convocatoria de subvencions [...]

508,76 € / SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. Convocatòria 2019

Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà destinades als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb població fins a 5.000 habitants, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per aquest concepte. Avaluada la sol·licitud i d'acord amb les bases i la convocatòria esmentada, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de juny [...]

11.000,00€/SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL, 2019

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER AL CONFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. Convocatòria 2019. L'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció en data 26 de juliol de 2019 per un import total de 11.000 euros, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en [...]

6.374,10 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LA PISCINA I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT DEL SEU ÚS, Convocatoria 2019

Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer cumplir les normes de seguretat del seu ús, per a l'any 2019,  l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de [...]

4.785,27€/SUBVENCIÓ CCRE – PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, Anualitat 2019

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS CONVOCATÒRIA 2019. «Arranjament del camí del Barranc de Nòria» L’Ajuntament de Ginestar ha portat a terme l’Arranjament del Camí del Barranc de Nòria, amb un pressupost total de 6.220,37 €. En data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, va acordar atorgar a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de [...]