Ajuts i Subvencions

14.462,46 € / SUBVENCIÓ PER PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O D’INTERÈS PER LA CIUTADNIA DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 3 de febrer de 2023, la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2023). En data 28 de febrer de 2023, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud [...]

8.443,00 € / SUBVENCIÓ SOCORRISME PISCINES MUNICIPALS, Convocatòria 2023

Arrel de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per les despeses derivades de la prestació del servei de socorrisme a [...]

2.000,00 € /Subvenció OSIC 2023 – Adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675216), i  l’Acord [...]

SUBVENCIÓ DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI, Convocatòria 2022

SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI DE LA UNITAT D'ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2022. Arrel de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta actuació. La [...]

3.842,91€ / SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT – PACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, Exercici 2022

Atès la disposició final sexta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, relativa al compliment del Pacte de Estat en matèria de violència de gènere. Atès la disposició final tercera del Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d'agost, de Mesures Urgents per al Desenvolupament del Pacte de Estat contra la Violència de Gènere, pel qual es regula la distribució de [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2022 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"Inversions en serveis municipals 2022" Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2022, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Inversions en serveis municipals 2022". Aquesta actuació ha consistit [...]

35.925,29 € / SUBVENCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA. Convocatòria 2022.

Arrel de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022, de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 29 de març 2022 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per dita convocatòria. Aquesta convocatòria consta de quatre línies d'actuacions subvencionables: - [...]