Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer cumplir les normes de seguretat del seu ús, per a l’any 2019,  l’Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les despeses derivades de la prestació integral del servei de de socorrista a les piscines municipals de Ginestar durant l’estiu 2019.

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona, de data 14 d’agost de 2019, s’ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquesta actuació per un import de 6.374,10 €.