L’Ajuntament de Ginestar,  atès la  convocatòria de concessió de subvencions destinades a ens locals i a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per activitats esportives de carácter singular que tinguin lloc a la pròpia demarcació, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives realitzades al municipi.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 d’octubre de 2019 ha concedit a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,31 €.