Atès les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 (PAM) del Servei d’Assistència Municipal de las Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Urbanització del carrer de la Valleta”

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 25 de maig de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per aquesta actuació d’un import de 104.143,00 euros.