L’Ajuntament de Ginestar s’ha acollit a la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, per a l’any 2018, de la Diputació de Tarragona.

Un cop avaluada la sol·licitud, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 13 de juliol de 2018 ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar un import de 5.000,00 €, amb destí a treballs d’arranjament del cementiri municipal.