PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS

Atès les bases especifiques reguladores del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrónica (PEXI), aprovades per la Diputació de Tarragona, corresponent a l’an 2017, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a l’actuació següent:

Millora de la xarxa de sanejament. Creació de xarxes separatives (pluvials).

Cost total : 10.000,00 €

Subvenció:  4.572,79 €