D’acord amb les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, gestionades per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Urbanització del carrer Ample”, per a l’anualitat 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 16 de març de 2021, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per aquesta actuació d’un import de 154.900,00 euros.

El termini aproximat de finalització d’aquesta actuació està previst pel mes de Setembre de 2021.

Concepte: Urbanització carrer Ample
Pressupost actuació: 328.531,59 euros
Import concedit: 154.900,00 euros