Arrel de la convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludAbles, en règim de concurrencia competitiva, per l’exercici 2021, de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de maig de 2021 al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses ocasionades per la contractació del servei de socorrisme a les piscines municipals durant la temporada d’estiu de 2021; de les analítiques establertes per normativa,  l’adquisició de consumibles i la neteja i desinfecció del dipòsit de capçalera de l’aigua de consum humà; el servei de desratització al clavegueram, punts conflictius i edificis municipals; el servei de recollida, acollida i custodia d’animals de companyia abandonats i/o perduts; el servei de neteja i desinfecció de les piscines municipals durant la temporada d’estiu i de les instal·lacions de l’escola Pàmies; l’adquisició d’equips de protección individual; i el condicionament del consultori mèdic local per mitjà de les obres d’insonorització de l’element de la compartimentació interior existent entre la sala de visita mèdica i la sala d’espera del consultori.

En data 21 de desembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat total de 19.995,27 €, segons el desglossament següent:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar                                            Beneficiari: Ajuntament de Ginestar                                                                                                                                                     Municipi: Ginestar                                                                            Municipi: Ginestar
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines                                                      Concepte: Línia 2 – Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 6.678,29 euros                                             Pressupost Elegible: 22.290,70 euros
Pressupost mínim a executar: 5.803,43 euros                            Pressupost mínim a executar: 15.244,21 euros
% concedit: 95,00%                                                                          % concedit: 95,00%
Import concedit:  5.513,27 euros                                                    Import concedit: 14.482,00 euros