Arrel de les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, entre elles les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte durant la convocatòria 2017.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de novembre de 2017 va acordar concedir un ajut de 832,24 € per a les despeses de millora i equipament del consultori mèdic local de Ginestar.