D’acord amb les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, gestionades per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Arranjament del camí de la caseta de Brunet”, per a l’anualitat 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 16 de març de 2021, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per aquesta actuació d’un import de 5.909,35 euros.

Concepte: Arranjament camí caseta de Brunet
Pressupost Elegible: 6.220,37 euros
Import concedit: 5.909,35 euros