“ADQUISICIONS VÀRIES”

Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2020, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per l’actuació “Adquisicion vàries”.

Aquesta actuació ha consistit en les següents adquisicions:

    • Adquisició de finques rústiques (parcel·la 57 del polígon 4 i parcel·la41 del polígon 5), que es destinarà a la construcció d’un camí que unirà el camí municipal deles Vinyes de Dalt amb el camí veïnal d’accés a les finques de les Tàpies, facilitant-se el trànsit dels veïns.

    • Adquisició de 50 cadires i dos carros de transport, per restituir les que es van adquirir en anys anteriors, que s’han trencant o malmès, i que s’utilitzen als actes culturals, lúdico-festius i esportius, que organitza l’Ajuntament de Ginestar o les entitats del municipi.

    • Adquisició de dos ordinadors portàtils per a les oficines municipals.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 10.309,46 €. L’import de l’ajut concedit pel Consell Comarcsl de la Ribera d’Ebre i relatiu a la subvenció pública per al reequilibri territorial comarcal, anualitat 2020, és de 10.000,00 €.