Atès la Resolució de transferències de la Secretaria d’Estat d’Igualtat per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals al Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per a l’exercici 2019, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogada per 2019, inclou en l’estat de despeses el crèdit 25.03.232C.460 per transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

A la resolució del repartiment de fons per als ajuntament, s’ha concedit a l’Ajuntament de Ginestar per a l’exercici 2019, la quantitat de 828,86 €.

Aquesta quantitat s’ha destinat a les activitats següents:

– “Sessió de contes eròtics”

Emmarcada en accions al voltant de la violència masclista, fugint de la pornografia i posant l’accent en l’erotisme, en els dobles sentits, en intuir més que en ensenyar, en tot el que envolta l’amor i el sexe. Versionant els contes clàssics. En comptes de presentar un marc inicial conegut per totes, es trenquen els estereotips heteropatriarcals i falocentristes de la majoria d’aquestes històries.

 

– “Ludoteca i jocs populars i tradicionals”

Jocs populars i tradicionals per a nens i nenes del municipi, executats durant les festes majors de Ginestar. L’objectiu és donar a totes i tots un espai en el marc d’unes festes majors perquè puguin jugar tots junts, deixant enrere les distincions de gènere i actituds sexistes (atribuir certs rols o colors a nens o nenes, segons el seu gènere), ja que en el passat, nens i nenes jugaven tots junts al  carrer.