2.000,00 € /Subvenció OSIC 2023 – Adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

maig 29, 2023|Ajuts i subvencions, General|

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del [...]