Partit

Marcel Sabaté Agné

Posició: 1er Tinent d'Alcalde. Regidor de Joventut, Agricultura i Festes
Carrec: 1er Tinent d'Alcaldia. Joventut, Agricultura i Camins.