Casa Màquines.

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació sense estructures

Cronologia:

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Classificació :Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Caseta de Xerravia

Tipus de jaciment : Lloc d’habitaci

Cronologia : Des de Ferro-Ibèric Ple a Romà Alt Imperi   (-450 / 192)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

  

Caseta del Flaquet o Flaqueret

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació sense estructures

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

  

Daimús – Travessera de les Sorts

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la

Cronologia :

Des de Romà Alt Imperi a Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Des de Medieval Ocupació i domini musulmà a Medieval   (715 / 1492)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Les Deveses

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació amb estructures peribles fons de cabana

Cronologia :

Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Classificació  : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Les Gavarreres

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació amb estructures

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges

Cronologia  :

Des de Bronze Antic a Bronze Mig   (-1800 / -1200)

Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Classificació  : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Granges de Ginestar

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació sense estructures

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Prop del Cementiri de Ginestar

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació sense estructures

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic  (-900 / -600)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Sant Vicenç

Tipus de jaciment : Lloc d’habitació amb estructures

Cronologia : Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Les Sorts / Les Pedres / Partida de Sant Vicenç

Tipus de jaciment : Lloc o centre de producció i explotació taller de sílex

Lloc d’enterrament Incineració col·lectiu necròpolis

Cronologia :Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -450)

Desconeguda

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

Comparteix aquesta pàgina

contacte i ubicació

web http://invarque.cultura.gencat.cat/Llista?Consulta=MCUyKzMwJTYrNDMwNjcyJQ%3D%3D