De conformitat amb la convocatòria i les bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l’Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les despeses derivades de la prestació integral del servei de seguretat i protecció de la salut (socorristes).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 3 de novembre de 2017, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquesta actuació per un import de 6.133,69 €.