Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l’Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les despeses derivades de la prestació integral del servei de seguretat i protecció de la salut (socorristes) a les piscines municipals de Ginestar durant l’estiu 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de juny de 2018, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquesta actuació per un import de 6.340,80 €.