“ADQUISICIÓ D’UNA MÀQUINA TALLAGESPA I ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GINESTAR”

Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2019, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per l’actuació “Adquisició d’una màquina tallagespa i Arranjament del Cementiri Municipal de Ginestar”.

  • Adquisició d’una màquina tallagespa, amb destí a la brigada municipal per tasques de jardinería i manteniment d’equipaments municipals.

  • Obres d’Arranjament del Cementiri Municipal de Ginestar, per garantir un bon funcionament de l’equipament i oferir un bon servei funerari, amb les següents actuacions: Reparació de vorera de formigó en els trams malmesos, Instal·lació de cremador per a residus en caseta existent, Execució d’armari exterior per a estris de neteja i Sanejat i reparació acabat teula de mausoleu municipal.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 18.068,96 €. L’import de l’ajut relatiu a la subvenció pública per al reequilibri territorial comarcal, anualitat 2019, és de 10.000,00 €.