Atesa l’Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, d’aprovació de les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGC núm. 8843 de 30.1.2023), i la Resolució EDU/876/2023, de 9 de març, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGC núm. 8877 del 17.3.2023), l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a al Departament d’Ensenyament una subvenció per a la creació de 3 noves places del primer cicle d’educació infantil a l’Escola Pàmies.

Atesa la Resolució definitiva de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, el Departament d’Educació ha concedit un import de 30.585,00 € destinats al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024.

 

         

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència

Programa finançat per la Unió Europea en el Marc de Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència