SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DE LA UNITAT D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2020.

Arrel de la convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta anualitat.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de desembre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquest concepte de 2.454,78 €.