SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2019.

Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de data 21 de desembre de 2018, i atès la resolució de la presidenta de la Diputació de Tarragona de data 19 de juliol de 2019, de convocatoria de subvencions per a interessos de préstecs, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a l’anualitat de 2019.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquest concepte de 3.922,16 €.