Atesa la publicació en el DOGC, en data 31 de juliol de 2020, de la Resolució PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista, i el 29 de setembre del mateix any, la publicació al DOGC de la Resolució PRE/2315/2020, de 22 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista dins l’exercici 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per a l’adquisició pintura per fer un mural amb l’emblema de la campanya municipal contra la violència masclista, l’adquisició de material per a la realització d’una campanya de visualització i informació dels diferents tipus d’agressions masclistes i l’adquisició de llibres dirigits a la població infantil amb destí a l’Escola Pàmies, per fer una maleta per la prevenció d’agressions masclistes. Aquesta actuació ha tingut un cost de 1.858,02 €, essent concedida una subvenció per a la totalitat d’aquesta despesa.

 

“Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones”