Atès la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019, l’Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció del Programa extraordinari d’ajuts, amb destí al finançament de les despeses de funcionament del primer cicle d’educació infantil de l’Escola Pàmies/ZER La Font de l’Aiguadí. La subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per aquesta línia ha estat de 8.050,00 €.