Arrel de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament d’obres de reparació dels danys causats per les inclemències meteorològiques del temporal Glòria al Cementiri municipal i als camins de les Baixantes, del Barranc dels Gàfols i dels Sotets.

En data 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat concedit a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per import de 17.535,18 €, desglossat de la forma següent:

  • Per inversions :           13.605,81 euros
  • Per despesa corrent :   3.929,37 euros