L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, per a la convocatòria de l’any 2019. Aquesta actuació ha consistit en l’adquisició d’un escenari amb destí als diferents actes culturals, lúdics, festius, …, en què sigui necessari, i l’adquisició d’un gronxador amb seient especial per a persones amb discapacitat i dues motlles per al parc infantil a ubicar a la zona exterior de l’Edifici del Passeig del Riu.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons acord de data 14 de juny de 2019,  va concedir a l’Ajuntament de Ginestar un  subvenció amb destí a aquesta inversió per un import de 5.000,00 €.