CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI, Convocatòria 2020.

En data 1 de juliol de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la convocatòria de subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020

Arrel d’aquesta convocatòria l’Ajuntament de Ginestar va presentar sol.licitud de subvenció a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – SAM, de la Diputació de Tarragona, per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 9 de desembre de 2020, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 6.783,65 €, destinada a l’adquisició de 2 finestres per al Consultori mèdic local i 3 finestres per a les oficines municipals de l’Ajuntament de Ginestar, i segons les dades següents:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar

Municipi: Ginestar

Concepte: PAES

Pressupost mínim a executar: 7.140,69 €

% concedit: 95.00 %

Import concedit: 6.783,65 €