CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2019.

Atès la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per a l’any 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 9 de juny de 2020, l’Ajuntament de Ginestar va presentar sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 3 de novembre de 2020, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 2.122,39 €, per al finançament de les analítiques de laboratori establertes per la normativa vigent i l’adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua.