Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, per a l’any 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona  una subvenció per aquesta línica, per al finançament de les activitats esmentades a realitzar durant l’any 2020.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 17 de novembre de 2020 ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció de 950,00 € per activitats educatives i una subvenció de 7.699,75 €n per activitats culturals.