Arrel de la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19, Convocatòria 2020, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per aquest concepte, per a la contractació de personal per realitzar campanyes a les xarxes socials per a incentivar el consum en el comerç local i l’hosteleria i promocionar els mercats no sedentaris.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de novembre de 2020, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 2.500,00 € per actuacions per aquest concepte, per al foment de la reactivació econòmica.