Arrel de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per la organització de la  XII Fira “RAURE” de Ginestar.

Per decret número 2021-0000441 de l’ens OA PATRONAT DE TURISME de la Diputació de Tarragona, de data 30 de novembre de 2021, s’ha acordat la concessió a l’Ajuntament de Ginestar d’una subvenció per un import de 1.647,08 €.