L’Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d’educació infantil del programa extraordinari d’ajuts al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019/20.

Aquesta subvenció està destinada a finançar les despeses de funcionament del primer cicle d’educació infantil de l’Escola Pàmies/ZER La Font de l’Aiguadí. La subvenció que correspon a l’Ajuntament de Ginestar és de 5.600,00 €