Per tal de donar resposta a la situació de gran vulnerabilitat i desorientació en què es troben les víctimes dels accidents de trànsit, s’ha creat el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), adscrit al Servei Català de Trànsit.

El SIAVT ofereix a les víctimes i familiars d’un accident de trànsit un servei d’ajuda, orientació i informació perquè puguin fer els tràmits necessaris, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent, i rebre suport i atenció psicològica en la recuperació personal i social davant d’un accident de trànsit.

Enguany s’ha creat un nova web, http://victimestransit.gencat.cat, integrada en el web corporatiu del Servei Català de Trànsit, amb un nou format que millora l’atenció i la informació amb continguts més detallats i renovats, dirigit als familiars, persones de l’entorn i víctimes directes i indirectes d’un sinistre viari.

Actualment el SIAVT disposa de diversos operadors telefònics que atenen trucades els 365 dies de l’any de 9 a 20 hores, a través del telèfon gratuït 900 100 268, on s’informa i orienta als usuaris en temes jurídics, socials i administratius. Així mateix, disposa d’un servei d’atenció psicológica, a qualsevol indret de Catalunya, per atendre personalment a les víctimes viàries que ho necessitin.