Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà destinades als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb població fins a 5.000 habitants, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per aquest concepte.

Avaluada la sol·licitud i d’acord amb les bases i la convocatòria esmentada, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de juny de 2019, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per un import  de 508,76 €.