Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2022, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a la organització de la XIII Fira “Raure” de Ginestar.

Per Decret de Presidència del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, de data 24 d’octubre de 2022,  s’ha acordat la concessió a l’Ajuntament de Ginestar d’un ajut per import de 1.638,33 €.

Pressupost subvencionable: 4.950,00 €
% Concedit:  33,10 %Subvenció concedida: 1.638,33 €