Partit

Bernardeta Mas Serra

Posició: Regidora
Carrec: Cultura

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €