Per segona vegada consecutiva, els Serveis Tècnics Municipals han elaborat el Pla Intern d’Igualtat que correspon, en aquest cas, al període 2020-2023.

Tal i com marca el procediment, se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies per tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions, suggeriments o reclamacions.

El trobareu a la vostra disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament de Ginestar: https://ginestar.eadministracio.cat o fent click aquí.