Atès el Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel que s’actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

 

Atesa la Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2021, en la que es fa el repartiment de fons per als ajuntament, concedint-se a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 1.137,52 €

 

Aquesta quantitat s’ha destinat a les activitats següents:

– Despeses de subministrament d’electricitat de local cedit per a realitzat activitats adreçades a les dones.

Finançament d’una part de les despeses de subministrament d’electricitat del local cedit per a la realització d’activitats adreçades al col·lectiu de dones del municipi.

 

– Serveis socials corresponents al segon semestre de 2021 i primer trimestre de 2022.

Finançament d’una part de les cuotes municipals dels Serveis socials corresponents al segon semestre de 2020, que inclou actuacions com informació i orientació adreçada a usuàries ateses per l’EBAS.